مستربچ سفید

مستربچ سفید متشکل از دو رنگدانه کربنات کلسیم و تیتان می باشد.

جزئیات بیشتر

این مستربچ افزودنی رنگی می باشد که خاصیت پخش شوندگی عالی در پلیمر دارد.

جزئیات بیشتر
مستربچ سفید

در صنایع پلاستیک کاربرد دارد و برای ظروفی که نیاز به گواهی بهداشت دارند استفاده می شود.

جزئیات بیشتر

ترکیبی از آنتی استاتیک با اثر زمانی کم و بلند مدت می باشد که برای از بین بردن اثر آنتی استاتیکدر است.

جزئیات بیشتر

حاوی افزودنی های خاص فرآیند پلیمر هستند.

جزئیات بیشتر

به این صورت عمل می کند که نور در ناحیه UV را جذب کرده.

جزئیات بیشتر

با جذب رطوبت موجب بهبود کیفیت محصول نهایی می شود.

جزئیات بیشتر

برای افزایش فرآیندپذیری و کاربری نهایی پلیمرها استفاده می شود.

جزئیات بیشتر