مستربچ لیزکننده

ضریب اصطکاک (CoF) بالا در فرآیند تولید فیلم های پلیمری، منجر به چسبندگی بین فیلم پلیمری با سطوح فرآیندی (از جمله سطوح فلزی) و یا سطوح دیگر و در نتیجه اختلال در فرآیند، کاهش سرعت تولید و غیره می گردد. برای حل این مشکل از مستربچ های افزودنی لیزکننده استفاده می شود.

افزودنی های لیزکننده پس از فرآیند اکستروژن به سرعت روی سطح مهاجرت کرده و یک لایه روی سطح ایجاد می کنند. این لایه ضریب اصطکاک بین لایه های فیلم و یا فیلم با هر سطح دیگری که با آن در تماس است را کاهش داده و سبب جدایش بهتر وآسان تر فیلم از سطح می شود.

پر مصرف ترین افزودنی مستربچ های لیز کننده آمیدهای نوع اول و از مشتقات اسیدهای چرب هستند. غلظت مستربچ لیزکننده به نوع پلیمر و درجه CoF مورد نیاز و سرعت مهاجرت به ساختار شیمیایی افزودنی بستگی دارد.

مستربچ لیزکننده

مزایا مستربچ لیز کننده

  • کاهش ضریب اصطکاک
  • کاهش چسبندگی سطوح فیلم به هم
  • افزایش کیفیت سطح فیلم
  • ایجاد فیلم با سطح بسیار صاف و صیقل
  • سهولت در فرآیند تولید
  • سهولت در جابجایی و حمل ونقل فیلم های پلیمری
  • بهبود قابلیت چاپ

کاربردهای مستربچ لیز کننده

– فیلم‌های یک و چند لایه PE

– فیلم‌های BOPP

– فیلم‌های OPP