مستربچ های کمک فرایند

مستربچ های کمک فرایند جهت افزایش کیفیت محصولات پلی الفین مورد استفاده قرار میگیرد که باعث ایجاد خواص زیر در محصولات خواهد شد:

مزایا مصرف:

– کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی

– کاهش چشمگیر برق مصرفی

– بهبود خواص نوری( افزایش شفافیت سطح)

– بهبود خواص سطحی(افزایش صافی سطح)

– افت فشار وارده بر دستگاه و به دنبال آن افزایش عمر دستگاه

– افزایش خروجی دستگاه و راندمان تولید

– رفع ناپایداری های مذاب( حذف پدیده شکست مذاب)

– حذف گرفتگی قالب و حذف تشکیل ژل

– افزایش دوخت پذیری و چاپ

– افزایش مقاومت فیزیکی مکانیکی محصول نهایی

– کاهش زمان تغییر خط رنگ در تولید مستربچ های رنگی

– اصلاح پخش افزودنی ها و رنگدانه ها

مستربچ کمک فرآیند

مستربچ های کمک فرایند باعث کاهش پدیده شکست مذاب در یک نرخ برش مشخص می شود و این امر باعث توان عملکرد بالاتر و دبی بیشتر در خط تولید می‌گردد. این پدیده باعث زبری سطح بر روی فیلم، بطری و سایر محصولات اکسترود شده می شود که به علت لیز خوردن و چسبیدن مذاب پلیمری در طول اکسترودر و قالب است.

کمک فرایندها به طور کلی با پلی الفین ها ناسازگارند و به عنوان یک نرم کننده باعث می شوند که رزین پلیمری بدون لیزخوردگی و چسبندگی در طول اکسترودر به راحتی حرکت کند. کمک فرایندها کامپاندهایی از فلوئور پلیمرها هستند که گاهی به صورت ترکیبی با پلی اتیلن گلایکول و یا تترافلوئورواتیلن مورد استفاده قرار می گیرند.

کمک فرایندها معمولا براقیت و شفافیت را افزایش داده و کدری را کاهش می دهد. و همچنین فشار پشت قالب را کاهش می دهد. این مواد در درصدهای بسیار پایین استفاده می شود اما برای اثرگذاری نیازمند زمان است.