مستربچ رطوبت گیر

در هنگام استفاده  از گرانول های نو و بازیافتی با مشکل رطوبت در مواد اولیه  سر و کار داریم که باعث ایجاد حباب در محصول نهایی و سوراخ شدن آن و ایجاد صداهای ناهنجار در خط تولید می گردد. به همین منظور از مستربچ رطوبت گیر برای رفع این مشکل استفاده می کنیم.

لازم به ذکر است که پلیمر ها برخی اوقات با توجه به شرایط گوناگون رطوبت جذب میکنند.

برخی از پلیمر ها رطوبت را فقط روی سطحشان نگهداری می کنند که به آسانی قابل خشک شدن است.

معمولا شرایط آب هوایی یا رطوبت هوا و یا نگهداری نامناسب باعث جذب رطوبت در پلیمر ها می شود.

یک سری از مواد پلیمری نظیرPA  ، PET ، ABS و… جاذب رطوبت بوده و رطوبت هوا را جذب می کنند که استفاده از این مواد مستلزم خرید  تجهیزات خشک کن  و گازگیری قبل از تولید می باشد.

برای حل این مشکل میتوان از ۱ تا ۲ درصد مستربچ های رطوبت گیر در هنگام  تولید استفاده کرد .در تصویر فرآیند استفاده از مستربچ رطوبت گیر نمایش داده شده است.

مستربچ رطوبت گیر

مشکلات ناشی رطوبت در محصول نهایی

  • رگهای برق در سطح فیلم یا قطعه
  • حبابهای داخلی
  • نواقص ظاهری
  • کاهش مقاومت کششی در فیلم اتیلن و یا پلی پرو پیلن
  • کاهش مقاومت صفر برای در قطعه ای پلاستیکی
  • رطوبت حتی باعث کاهش وزن مولکولی به خاطر پدیده هیرولیزه شود.