مستربچ کربنات با لودینگ متفاوت کربنات کلسیم قابل ارائه است. این مستربچ به عنوان پر کننده در پلیمرهای PP,PE مورد استفاده قرار میگیرد و از این طریق باعث کاهش هزینه مواد اولیه و در نهایت محصول نهایی می گردد.

با استفاده از این مستربچ استحکام و قابلیت چاپ افزایش یافته. با توجه به رنگ سفید کربنات کلسیم ، به عنوان یک پیگمنت سفید ارزان قیمت، این مستربچ می تواند جایگزین در صدی از مستربچ سفید در تولید قطعات سفید رنگ شود.

در انتخاب مستربچ کربنات کلسیم بایستی توجه داشت که مستربچ تولید شده با کربنات کلسیم با دانه بندی درشت و عدم توزیع و پخش مناسب آن در بافت پلیمر باعث مشکلات بسیاری خاصه در تولید محصولات با ضخامت کم ) می شود.

لذا انتخاب مستربچ کربنات کلسیم تولید شده از مواد اولیه مرغوب بسیار مهم و حائز اهمیت است .

مستربچ کربنات
مستربچ کربنات

مزایای استفاده از کربنات کلسیم در پلاستیک

مزایای استفاده از کربنات کلسیم بسیار گسترده می باشد. مستربچ کربنات کلسیم دارای مزایایی گسترده در حوزه کاهش قیمت تمام شده محصول می باشد.

از آنجایی که پودر کربنات کلسیم یک پودر معدنی می باشد، علاوه کاهش تمام شده قیمت محصول نهایی، این مواد سبب تولید محصولی زیست سازگار می شود.

از جمله مزایای دیگر مستربچ کربنات کلسیم ازدیاد سختی نهایی و مدول الاستیک محصول می باشد. به صورت کلی میزان مصرف مستربچ کربنات کلسیم بین ۵ الی ۶۰ درصد می باشد.

مستربچ کربنات کلسیم بالاترین میزان تولید در میان مستربچ های گوناگون می باشد. روش تولید مستربچ کربنات کلسیم تا حد زیادی بستگی به نوع مواد اولیه مصرفی دارد.

از دیگر مزایای استفاده از مستربچ کربنات کلسیم بهبود دوخت پذیری در فیلم های پلی اتیلن میباشد. قطعات ضخیم تر پلی اتیلن می تواند درصد بالاتری مستربچ کربنات را در خود جا دهد.

این امر از یک سو قیمت تمام شده محصول را کاهش می دهد و از سوی دیگر سبب ازدیاد وزن قطعه میگردد.

استفاده از مستربچ کربنات کلسیم در حوزه محصولات لوله ای بسیار محدود می باشد. به صورت کلی استفاده از مستربچ کربنات کلسیم در محصولات لوله ممنوع می باشد.

مستربچ کربنات